JJPasak


JJPasak má 40 emotů.

Twitch emote pasakSNEAK Twitch emote pasakLOL Twitch emote pasakGOLD Twitch emote pasakHANDS Twitch emote pasakSLEEP Twitch emote pasakLOVE Twitch emote pasakCOCO Twitch emote pasakHYPE3 Twitch emote pasakTHINK Twitch emote pasakSATCHEL Twitch emote pasakHYPE Twitch emote pasakWIGGLE Twitch emote pasakWORRIED Twitch emote pasakHIGH Twitch emote pasakFEELS Twitch emote pasakHEY Twitch emote pasakRAGE Twitch emote pasakS Twitch emote pasakUFO Twitch emote pasakCLOWN Twitch emote pasakHONEY Twitch emote pasakCONCERNED Twitch emote pasakHAPPYTHUMP Twitch emote pasakTHUMP Twitch emote pasakPEEK Twitch emote pasakCRY Twitch emote pasakSUS Twitch emote pasakLUL Twitch emote pasakSELLOUT Twitch emote pasakBAHAMS Twitch emote pasakJENDY Twitch emote pasakPOG Twitch emote pasakBRUH Twitch emote pasakHYPE2 Twitch emote pasakSMART Twitch emote pasakHEART Twitch emote pasakSMILE Twitch emote pasakHUG Twitch emote pasakHAPPY Twitch emote pasakONYO

JJPasak streamoval 28. 11. 2022.